Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 3/2018

8 WYDARZENIE ale też wwymiarze społecznym. Tylko w obecnej perspektywie finansowej powstało blisko 160 tysięcy miejsc pracy. Eksperci byli zgodni, że europejskie pieniądze pomaga- ją przedsiębiorcom wdrażać nowoczesne rozwiązania i to na wielu poziomach: od zarządzania firmą, poprzez procesy rekrutacji, implementacji technologii, po nawiązy- wanie nowatorskich form współpracy. –  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na projekty rozwija- jące działalność innowacyjną i mające na celu zawiązywanie współpracy na styku biznes – nauka w województwie śląskim od 2016 r. przekazało aż 1,5 mld zł, z czego 1,2 mld zł trafiło do przedsiębiorców – podkreślała w tracie debaty Izabela Żmudka. – Jest się czym chwalić. Co ważne, wiele pomysłów, choć wywodzi się z określonej branży, ma swoje zastosowanie także w innych gałęziach przemysłu. To jest właśnie ta moc in- nowacji. Przykładem jest firma z województwa śląskiego, która na co dzień specjalizuje się we wspinaczce górskiej, a zaprojek- towana przez nich poduszka, służy nie tylko ratowaniu życia w przypadku zejścia lawiny. Z tego rozwiązania korzystają tak- że firmy spoza branży górskiej – dodała. O tym, że na mapie regionu znaleźć można sporo nowator- skich przedsiębiorstw, mówił też Bartosz Rozpodnek. Pod- kreślał, że wiele z tych firm rozpoznawalnych jest na za- chodnich rynkach i otrzymuje tam prestiżowe nagrody. –  Śląskie od lat stawia na działalność innowacyjną. Służą temu Regionalne Inteligentne Specjalizacje, obecnie zwiększo- ne z trzech do pięciu. Są to medycyna, energetyka, technologie informacyjno-komunikacyjne oraz nowe: zielona gospodarka i przemysły wschodzące. To właśnie w te dziedziny, poprzez organizację konkursów – a za nami już dwanaście naborów – inwestujemy większość środków – wyjaśnia Bartosz Roz- pondek. Co dalej? Eksperci rozmawiali również o przyszłości polityki spój- ności i wyzwaniach, jakie stoją przed przedsiębiorcami. Podczas Europejskiego Kongresu MŚP można było przetestować najnowsze osiągnięcia polskich przedsiębiorców.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5