Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 4/2018

8 NOWE WYZWANIA – Problem akademickiego podejścia w projektach badaw- czych nie ma aż tak wielkiego znaczenia, bowiem często za tą fachową wiedzą stoi jedynie brak świadomości, że na danym rozwiązaniu jeszcze można zarobić. Staramy się to wówczas pokazywać i uświadamiać, że prezento- wany pomysł nie tylko likwiduje problem czy barierę, ale może także przynosić konkretne zyski. Nie dla wszystkich to jest oczywiste i właśnie do tego przekonujemy. Niestety często mamy do czynienia z osobami, które piszą projekty pod konkretne punkty regulaminu konkursu, aplikują tylko po to, by dostać wsparcie. Widzimy zwykle dobrze przygo- towaną prezentację, z odpowiednimi wskaźnikami, za któ- rą niestety nie stoi żadna wartość. W takich przypadkach wiemy, że to nasze ostatnie spotkanie. Czy przedsiębiorcy potrafią zarazić swoim pomysłem? Niestety, bardzo często prezentacje na panelach są kopia- mi tego, co jest pokazywane podczas imprez targowych. Przedsiębiorcy chwalą się sukcesami firmy – opowiadają o swoich wyróżnieniach, kompletnie zapominając o właś- ciwym celu. Spotkania face to face w takiej postaci niczego nam nie wyjaśniają, dlatego warto się uczyć i brać udział w szkoleniach, choćby tak krótkich jak to dzisiejsze. *InnoEnergy to wspierany przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) fundusz inwestujący w rozwiązania z zakre- su energy, cleantech i mobility , który finansuje i wspiera komer- cjalizację innowacyjnych rozwiązań oraz pomaga w ekspansji swoich partnerów i spółek portfelowych na rynkach międzyna- rodowych. Od 2012 roku InnoEnergy zainwestował w Europie w ponad 300 różnego rodzaju inicjatyw innowacyjnych kwotę przekraczającą 470 mln EUR. OKIEM EKSPERTA Kamil Szydłowski o błędach popełnianych przez wnioskodawców – Eksperci podczas panelu zachowują się jak inwestorzy, z pewną rezerwą, niechęcią do finansowego ryzyka. Przedsię- biorcy często zapominają o przedstawieniu kosztów produkcji, ostatecznej ceny, a inwestor właśnie na tym będzie się skupiał. Dlatego warto przedstawić nasz produkt na tle innych: czym się wyróżnia, dlaczego jest lepszy, ilu możemy mieć potencjal- nych klientów – te pytania najpewniej i tak padną, lepiej za- tem zadać je sobie przed takim spotkaniem. Idea nie równa się pomysłowi biznesowemu – to bardzo ważne stwierdzenie, bowiem mamy często do czynienia z ogromnym potencjałem i wkładem akademickim, za którym stoją wieloletnie badania, kawał czyjegoś życia, jednak projekty zbudowane tylko wokół idei, naukowego problemu, nie będą rokowały sukcesu bizne- sowego – podsumowuje Kamil Szydłowski.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5