Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 2/2018

7 INNOWACJE nych na rynku od roku do pięciu lat, sięga po nie aż 23% młodych i tylko 10% dojrzałych firm. Analizy wykazały też, że choć w naszym kraju działalność w oparciu o nowe technologie czy metody pracy prowadzi mniej młodych firm niż w UE, to więcej z nich tworzy rozwiązania, które są nowe dla klientów. Sytuacja w Śląskiem A jak na tle ogólnopolskim wypada województwo śląskie? Jak wynika z Indeksu Millennium 2018, sprawdzającego potencjał innowacyjności regionów, nasze województwo znajduje się na ósmym miejscu w kraju. Pomiar przepro- wadzono w oparciu o sześć kryteriów: wydajność pra- cy, stopa wartości dodanej, wydatki na badania i rozwój (B+R), edukacja policealna, liczba pracujących w obszarze badań i rozwoju oraz ilość wydanych patentów. Choć znajdujemy się w połówce stawki, a wskaźniki innowa- cyjności województwa na tle innych nie są zadowalające, to jednak są powody do optymizmu. Nowatorskich przed- siębiorstw w regionie jest coraz więcej. Produkty i usługi, wprowadzane na rynek, zyskują zainteresowanie kontra- hentów. Jeśli uda się zniwelować najważniejsze bariery związane z wdrażaniem innowacji, do których eksperci zaliczają m.in. wysokie koszty, brak chęci nawiązywania współpracy ze sferą nauki, niedostateczne rozwiązania prawno-administracyjne dotyczące uzyskiwania konce- sji i zezwoleń oraz ochrony własności intelektualnej czy nadmierna biurokracja, innowacyjne przedsiębiorstwa re- gionu mogą stać się lokomotywami rozwoju regionu. Źródła: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa 2018 . Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor – Polska, Warszawa 2017 .

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5