Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 3/2018

7 WYDARZENIE Gramatyka podkreślał, że nasze województwo ma naj- większy regionalny program operacyjny w Polsce. Jego budżet – 15 mld zł, przekracza całą pulę środków z poli- tyki spójności, jaką otrzymała Estonia. – Większość środków, bo aż 93%, została już zakontrakto- wana, obecnie pracujemy nad tym, by efektywnie wydać po- zostałą, niewielką część naszego budżetu – podkreślał. Duże wsparcie otrzymali przedsiębiorcy. – Fundusze w naszym regionie to ponad 100 projektów ba- dawczych w firmach, ponad 400 przedsięwzięć innowacyj- nych sektora MŚP, prawie tysiąc nowych firm, a co za tym idzie – kolejne miejsca pracy – podkreślała Aleksandra Ka- lafarska, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Regional- nego Urzędu MarszałkowskiegoWojewództwa Śląskiego. Grzegorz Sikorski – dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy wKatowicach – do tych imponujących wyników regionu do- dał jeszcze sukces BazyUsług Rozwojowych. System szkoleń oparty na popycie cieszy się ogromnym zainteresowaniem przedsiębiorców, a na jego realizację w regionie przeznaczo- no blisko 430 mln euro. Jest to unikalna metoda wsparcia dla prowadzących działalność gospodarczą, umożliwiająca reali- zację szkoleń dopasowanych do potrzeb firm i pracowników. Bartosz Rozpondek, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsię- biorczości, podkreślał z kolei znaczenie programu dla rozwo- ju MŚP. Oprócz środków na działania nowatorskie i prace wdrożeniowe, wraca też możliwość promowania przedsię- biorstw na targach zagranicznych. – Wiele firm otrzymało niepowtarzalną szansę zaprezentowa- nia swoich produktów na branżowych wystawach, dzięki czemu udało im się wypłynąć na szersze wody – mówił Bartosz Roz- pondek, dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości. O sukcesie wdrażania Funduszy Europejskich mówił też Krzysztof Wójcik z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regio- nalnej Komisji Europejskiej: – Unijne dotacje pozwoliły Polsce na prawdziwy skok cywi- lizacyjny. Efektów można szukać nie tylko w infrastrukturze, Na stoiskuWojewództwa Śląskiego przez trzy dni dyżurowali specjaliści.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5