Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 4/2018

6 NOWE WYZWANIA Panele są elementem oceny merytorycznej wniosków, które trafiły do Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach naboru z 2018 roku. To pierwszy konkurs, jaki przewiduje taką formułę, a została ona wprowadzona z uwagi na zauważalną potrzebę pracowników Wydziału Wyboru i Kontraktacji oraz rekomendacje z badań ewa- luacyjnych. Ostatnie doświadczenia pokazały, że to była bardzo dobra decyzja. Spotkania z wnioskodawcami dały możliwość ekspertom do zadawania pytań na bieżąco, wiele wątpliwości przedsiębiorcy mogli wyjaśnić od razu, dzięki czemu ostatecznie mamy lepsze projekty, bardziej doprecyzowane i przeanalizowane pod kątem opłacalno- ści przedsięwzięcia. Ponieważ jest to nowość i nie każdy przedsiębiorca przychylnie się nastawiał do takich spot- kań, ŚCP zorganizowało krótkie szkolenia, na których, poza omówieniem procedur, pojawiły się także elementy doradztwa, by lepiej zaprezentować swój projekt i efek- tywnie wykorzystać czas, jaki zostaje przydzielony firmie. 10 grudnia w siedzibie ŚCP odbyło się kolejne spotkanie w ramach zaplanowanego cyklu, poprowadzone przez Kamila Szydłowskiego z InnoEnergy Central Europe Sp. z o.o*, mającego bogate doświadczenie jako uczestnik paneli oceniających, jednocześnie gorącego zwolennika stosowania tego typu rozwiązań. – Panel ułatwia pracę wszystkim. Eksperci zyskują na cza- sie, otrzymując od razu odpowiedzi na nurtujące ich pyta- nia, a przedsiębiorcy mają okazję powiedzieć więcej o swoim pomyśle niż to, co konieczne było do napisania we wniosku. To szczególnie ważna okazja dla tych, którzy nie czują się dobrze w „piśmie”, w dokumentacji, a znacznie lepiej wypa- dają podczas prezentacji, kiedy mogą uzupełnić i rozwinąć swoją wypowiedź. Jestem wielkim orędownikiem paneli eks- perckich, dlatego cieszy mnie fakt, że województwo śląskie, obok małopolskiego, także postawiło na taką formę ocenia- nia – podkreślał Kamil Szydłowski. Zasada pierwsza – dobrze poznaj swój produkt Choć to z pozoru banalne – przygotowując się do prezen- tacji, powinniśmy wiedzieć o swoim produkcie absolutnie wszystko. – Ewaluator będzie oczekiwał odpowiedzi na pytania do- tyczące odbiorcy: Kto będzie klientem? Co sądzi o naszym produkcie? Ile potrzebujemy czasu, by efekt badań B+R tra- fił na rynek? Jak będzie wyglądał mój produkt? Wymieniam tutaj rzeczy oczywiste, ale doświadczenie moje jako eksperta pokazuje, że przedsiębiorcy za bardzo skupiają się na prezen- tacji siebie, swojej firmy lub na samym problemie badawczym. Tymczasem warto zacząć od tego, jaki konkretny problem uda Panel ekspercki – to musisz wiedzieć Za nami pierwsze spotkania z przedsiębiorcami w ramach oceny projektów złożonych w konkur- sie „Badania, rozwój, innowacje w przedsiębiorstwach”. W poprzednim numerze poradnika pisali- śmy o najważniejszych zasadach tego procesu, jednak z uwagi na fakt, że jest to zupełna nowość, która ciągle wzbudza pewne obawy, omawiamy wnioski i porady, jakie zostały przedstawione podczas grudniowego szkolenia dla przedsiębiorców. Warto się z nimi zapoznać, w szczególności, jeśli panel ekspercki jeszcze przed Wami.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5