Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 3/2018

3 Bartosz Rozpondek Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości Zachęcamy przedsiębiorców do walki ze smogiem O tym, że oddychamy zanieczyszczonym powietrzem, wiemy nie od dziś, ważne natomiast są realne działa- nia, zmierzające do poprawy jego jakości oraz elimino- wania zdrowotnych skutków. Przedsięwzięcie „Silesia pod błękitnym niebem”, realizowane wspólnie z Naro- dowym Centrum Badań i Rozwoju, jest milowym kro- kiem, ale nie powiedzie się bez udziału przedsiębior- ców. To właśnie do nich kierowane są środki sięgające 100 mln złotych. Wdrożenie prac B+R obejmuje sze- roki zakres – od energetyki, przez zieloną gospodarkę, OZE, medycynę, zrównoważony transport po syste- my informatyczne, niezbędne choćby do diagnostyki i wczesnego ostrzegania przed skutkami zanieczysz- czenia powietrza. Nabór projektów ruszył z końcem listopada. O szczegółach tego przedsięwzięcia pisze- Trzeci numer poradnika otwieramy relacją z Europejskiego Kongresu MŚP – wydarzenia, podczas którego został podpisany perspek- tywiczny i bardzo ważny dla mieszkańców naszego regionu dokument, umożliwiający podjęcie konkretnej walki z ogromnym prob- lemem, jakim jest smog. my w poradniku oraz na naszej stronie internetowej, gdzie zamieszczona jest pełna dokumentacja. Zachę- cam także do zapoznania się z aktualnymi i planowa- nymi w najbliższych miesiącach konkursami oraz – jak zawsze – polecam Państwa lekturze prezentacje do- brych praktyk.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5