Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 3/2018

23 HARMONOGRAM KONKURSÓW Najbliższe nabory w ŚCP I NOWOCZESNAGOSPODARKA Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB Termin naboru wniosków: 28września 2018-15 stycznia 2019 (do godz. 12.00) Termin naboru wniosków: 29 listopada 2018 (od godz. 8.00)-28 lutego 2019 (do godz. 12.00) Przewidywany termin rozpoczęcia naboru wniosków: grudzień 2018-styczeń 2019 Ponad 128 mln zł 50 mln zł Ponad 30 mln zł 1 typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo- rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego ich działalności innowacyjnej 2 typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach 1 2 typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach 2 1 typ projektu: Rozwój usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu Przeznaczony dla: przedsiębiorstw, spółek celowych/spin-off publicznych instytucji badawczych oraz przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych, uczelni i instytutów badawczych Przeznaczony dla: Instytucji Otoczenia Biznesu Można uzyskać dofinansowanie m.in. na: koszty prac przedwdrożeniowych, zakup maszyn i urządzeń, aparatury badawczej, oprogramowania i licencji na oprogramowanie, wynagrodzenia pracowników badawczych, technicznych i pozostałych pracowników pomocniczych zatrudnionych przy projekcie, koszty amortyzacji budynków i uzyskania patentów Można uzyskać dofinansowanie m.in. na: koszty prac przedwdrożeniowych, zakup środków trwałych i usług prawnych, wynagrodzenia pracowników badawczych, technicznych i pozostałych pracowników pomocniczych zatrudnionych przy projekcie, koszty amortyzacji, dzierżawy, wynajmu aparatury i sprzętu, amortyzacji budynków i uzyskania patentów Można uzyskać dofinansowanie m.in. na: pomoc szkoleniową, usługi doradcze, nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych Maksymalny poziom dofinansowania: 85% Maksymalny poziom dofinansowania: 60% Maksymalny poziom dofinansowania: 85 % Plik przedstawiający szczegółowy opis wydatków kwalifikujących się do dofinansowania można pobrać ze strony www. scp-slask.pl — zakładki Strefa beneficjent/Dokumenty, dokument Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. Wszystkim konkursom towarzyszą spotkania z osobami, które chcą wziąć w nich udział. Zachęcamy do składania wniosków. 1 Wramach typu projektu można uzyskać wsparcie na komponent wdrożeniowy umożliwiający komercjalizację wyników prac B+R w ramach jednego projektu. 2 Wramach typu projektu można uzyskać wsparcie na komponent wdrożeniowy umożliwiający komercjalizację wyników prac B+R w ramach jednego projektu.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5