Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 2/2018

23 HARMONOGRAM KONKURSÓW Najbliższe nabory w ŚCP I NOWOCZESNAGOSPODARKA Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Termin naboru wniosków: 28 września 2018‒15 stycznia 2019 (do godz. 12.00) Przewidywany termin rozpoczęcia naboru wniosków: listopad Ponad 128 mln zł 50 mln zł 1 typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego ich działalności innowacyjnej 2 typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach 1 2 typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach 2 Przeznaczony dla: przedsiębiorstw, spółek celowych/spin-off publicznych instytucji badawczych oraz przedsiębiorstw, konsorcjów przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych, uczelni i instytutów badawczych Można uzyskać dofinansowanie m.in. na: zakup maszyn i urządzeń, aparatury badawczej, oprogramowania i licencji na oprogramowanie, wynagrodzenia pracowników badawczych, technicznych i pozostałych pracowników pomocniczych zatrudnionych przy projekcie, koszty amortyzacji budynków i uzyskania patentów Można uzyskać dofinansowanie m.in. na: wynagrodzenia pracowników badawczych, technicznych i pozostałych pracowników pomocniczych zatrudnionych przy projekcie, koszty amortyzacji, dzierżawy, wynajmu aparatury i sprzętu, amortyzacji budynków i uzyskania patentów Maksymalny poziom dofinansowania: 85% Maksymalny poziom dofinansowania: 60% Plik przedstawiający szczegółowy opis wydatków kwalifikujących się do dofinansowania można pobrać ze strony www.scp-slask.pl — zakładki Strefa Beneficjenta/Dokumenty , dokument Wytyczne programowe wzakresie kwalifikowania wydatkówz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach RPOWSL na lata 2014-2020 . Wszystkim konkursom towarzyszą spotkania z osobami, które chcą wziąć w nich udział. Zachęcamy do składania wniosków. 1 Wramach typu projektu można uzyskać wsparcie na komponent wdrożeniowy umożliwiający komercjalizację wyników prac B+R w ramach jednego projektu. 2 Wramach typu projektu można uzyskać wsparcie na komponent wdrożeniowy umożliwiający komercjalizację wyników prac B+R w ramach jednego projektu.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5