Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 4/2018

22 HARMONOGRAM KONKURSÓW Plik przedstawiający szczegółowy opis wydatków kwalifikujących się do dofinansowa- nia można pobrać ze strony www.scp-slask.pl — zakładki Strefa Beneficjenta/Dokumen- ty , dokument Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWSL na lata 2014-2020 . Wszystkim kon- kursom towarzyszą spotkania z osobami, które chcą wziąć w nich udział. Zachęcamu do składania wniosków. III KONKURENCYJNOŚĆ MŚP Działanie 3.2 Innowacje wMŚP Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu Przewidywany termin rozpoczęcia naboru wniosków: luty 2019 Przewidywany termin rozpoczęcia naboru wniosków: czerwiec 2019 20 mln zł 8 mln zł Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych Podziałanie 3.5.3 Internacjonalizacja MŚP Przeznaczony dla: mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Przeznaczony dla: mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Można uzyskać dofinansowanie m.in. na: koszty nabycia nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, koszty promocji projektu, koszty szkoleń i usług doradczych Można uzyskać dofinansowanie wydatków związanych z umiędzynarodowieniem produktów i usług MŚP Maksymalny poziom dofinansowania: 50% Maksymalny poziom dofinansowania: 85 %

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5