Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 2/2019

22 HARMONOGRAM KONKURSÓW Najbliższe nabory w ŚCP * W tym typie projektu można uzyskać wsparcie na komponent wdrożeniowy umożliwiający komercjalizację wyników prac B+R w ramach jednego projektu. I NOWOCZESNAGOSPODARKA III KONKURENCYJNOŚĆ MŚP  Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Działanie 3.2 Innowacje wMŚP Termin naboru wniosków: 30 września 2019‒29 stycznia 2020 Przewidywany termin rozpoczęcia naboru wniosków: listopad 2019 Przewidywany termin rozpoczęcia naboru wniosków: 31 października do 19 grudnia 2019 35 mln zł 24 mln zł 153 mln zł 2 typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach* „Silesia pod błękitnym niebem” 3 typ projektu: Zakup usług proinnowacyjnych przez MŚP Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych Przeznaczony dla: przedsiębiorstw, spółek celowych/ spin-off ustanawianych przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa, konsorcjów przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych, uczelni i instytutów badawczych, konsorcjów przedsiębiorstw Przeznaczony dla: mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Przeznaczony dla: mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Można uzyskać dofinansowanie: na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w tym między innymi koszty wynajmu/leasingu/amortyzacji urządzeń i aparatury badawczej, wynagrodzenia pracowników badawczych, technicznych i pozostałych pracowników pomocniczych zatrudnionych przy projekcie, koszty amortyzacji, wynajmu powierzchni laboratoryjnej i uzyskania patentów; na prace przedwdrożeniowe (zakup usług doradczych, szkolenia z zakresu transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz poprawy współpracy) oraz komponent wdrożeniowy (nabycie nowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, także w formie leasingu finansowego) Można uzyskać dofinansowanie: na wydatki związane z nabyciem proinnowacyjnych usług, m.in. ocenę potrzeb technologicznych, promocję technologii i nowych rozwiązań organizacyjnych, wdrażanie nowych technologii, transfer wiedzy lub innowacyjnej technologii oraz udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług Można uzyskać dofinansowanie: m.in. na koszty nabycia nowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, robót i materiałów budowlanych oraz zakup nieruchomości Maksymalny poziom dofinansowania: 85% Maksymalny poziom dofinansowania: 85% Maksymalny poziom dofinansowania: 45% Wszystkim konkursom towarzyszą bezpłatne spotkania informacyjne. Zachęcamy do składania wniosków. 23 HARMONOGRAM KONKURSÓW

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5