Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 4/2018

21 HARMONOGRAM KONKURSÓW GOSPODARKA w przedsiębiorstwach Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB Przewidywany termin rozpoczęcia naboru wniosków: lipiec 2019 Przewidywany termin rozpoczęcia naboru wniosków: listopad 2019 Termin naboru wniosków: 31 grudnia 2018 (od godz. 8.00)-18 marca 2018 (do godz. 12.00) 60 mln zł 24 mln zł Ponad 30 mln zł 1 typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służące- go ich działalności innowacyjnej 2 typ projektu: Wsparcie prac B+Rw przedsiębiorstwach* 3 typ projektu: Zakup usług pro- innowacyjnych przez MŚP 1 typ projektu: Rozwój usług świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu konsorcjów przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych, uczelni i instytutów badawczych, Przeznaczony dla: Instytucji Otoczenia Biznesu Można uzyskać dofinansowanie  na infrastrukturę służącą pracom B+R przedsiębiorstw, w tym m.in.: zakup oprogramowania i licencji na opro- gramowanie, zakup aparatury badawczej; na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w tym m.in. koszty wynajmu/leasingu/amortyzacji urzą- dzeń i aparatury badawczej, wynagrodzenia pracowni- ków badawczych, technicznych i pozostałych pracow- ników pomocniczych zatrudnionych przy projekcie, koszty amortyzacji, wynajmu powierzchni laboratoryjnej i uzyskania patentóww Można uzyskać dofinansowanie na wydatki związane z nabyciem proinnowacyjnych usług Można uzyskać dofinansowanie  m.in. na: koszty personelu, pomoc szkoleniową, usługi doradcze, nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych Maksymalny poziom dofinansowania: 85% Maksymalny poziom dofinansowania: 85% Maksymalny poziom dofinansowania: 85%

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5