Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 3/2018

20 DOBRE PRAKTYKI Przemysł 4.0 Stały rozwój technologii i sztucznej inteligencji, rosnące na- kłady finansowe na działalność badawczą na całym świecie czy wreszcie digitalizacja – to wszystko sprawia, że znajdu- jemy się obecnie u progu czwartej rewolucji przemysłowej, określanej modnym ostatnio pojęciem Przemysł 4.0. Obej- muje ona trzy główne części. Pierwsza to koncepcja Inter- netu Rzeczy (według której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem insta- lacji elektrycznej inteligentnej KNX lub sieci komputerowej). Drugi element wiąże się z obsługą dużej liczby danych i za- awansowanymi analizami. Trzecia część to infrastruktura ko- munikacyjna. W skrócie: połączenie technologii, przemysłu i cyfryzacji. Mylą się jednak ci, którzy uważają, że wszystko to dzieje się bez udziału człowieka. Personel nadzorujący zaawansowane procesy musi posiadać dużą wiedzę i wyso- kie umiejętności. Te uzyskać może dzięki specjalistycznym szkoleniom. Praktyka czyni mistrza Gliwicka firma EMT-Systems powstała w 2006 roku, jednak okres najbardziej dynamicznego rozwoju przypada na ostat- nie pięć lat. Przedsiębiorstwo jest największym ośrodkiem szkoleń technicznych w Polsce. Posiada 25 nowocześnie wyposażonych laboratoriów, w których prowadzi zajęcia dla Fabryka XXI wieku… … czyli taka, którą zarządza inteligentny system informatyczny, samodzielnie sterujący wszyst- kimi procesami produkcyjnymi. Czy to możliwe? Jak najbardziej. Postępująca robotyzacja nie wyklucza jednak konieczności zatrudniania wykwalifikowanej kadry pracowniczej, nadzorującej skomplikowane procesy. O jej wiedzę i umiejętności dbają firmy organizujące specjalistyczne szkolenia. Należy do nich m.in. EMT-Systems z Gliwic. Gliwicka firma EMT-Systems prezentowała swoje usługi na stoiskuWojewództwa Śląskiego podczas Europejskiego Kongresu MŚP.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5