Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 4/2018

20 HARMONOGRAM KONKURSÓW Najbliższe nabory w ŚCP I NOWOCZESNA Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje Termin naboru wniosków: 28 września 2018- 15 stycznia 2019 (do godz. 12.00) Termin naboru wniosków: 29 listopada 2018 (od godz. 8.00)-28 lutego 2019 (do godz. 12.00) Ponad 128 mln zł 50 mln zł 1 typ projektu: Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach, służącego ich działalności innowacyjnej 2 typ projektu: Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach* 2 typ projektu: Wsparcie prac B+Rw przedsiębiorstwach* Przeznaczony dla: przedsiębiorstw, spółek celowych/spin-off ustanawianych przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa, konsorcjów przedsiębiorstw Można uzyskać dofinansowanie  na infrastrukturę służącą pracom B+R przedsiębiorstw, w tym m.in.: zakup oprogramowania i licencji na oprogramowa- nie, zakup aparatury badawczej; na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w tym  m.in. koszty wynajmu/leasingu/amortyzacji urządzeń i aparatu- ry badawczej, wynagrodzenia pracowników badawczych, tech- nicznych i pozostałych pracowników pomocniczych zatrudnio- nych przy projekcie, koszty amortyzacji, wynajmu powierzchni laboratoryjnej i uzyskania patentów Można uzyskać dofinansowanie  na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, w tym m.in. koszty wynajmu/leasingu/amortyzacji urządzeń i aparatury badawczej, wynagrodzenia pracowników badawczych, technicz- nych i pozostałych pracowników pomocniczych zatrudnionych przy projekcie, koszty amortyzacji, wynajmu powierzchni laboratoryjnej i uzyskania patentów Maksymalny poziom dofinansowania: 85% Maksymalny poziom dofinansowania: 60% * Wramach typu projektu można uzyskać wsparcie na komponent wdrożeniowy umożliwiający komercjalizację wyników prac B+R w ramach jednego projektu.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5