Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 3/2018

19 DOBRE PRAKTYKI rzyści, rolkarze oraz deskorolkarze. W trakcie roku szkolnego odbywają się tu zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci i młodzie- ży, a także zajęcia aerobiku sportowego, BMX, deskorolkowe oraz rolkowe. Dofinansowaniem z funduszy unijnych interesu- jemy się od lat i nie pierwszy raz udało nam się z niego skorzy- stać. Regularnie współpracujemy z konsultantką, która jest od- powiedzialna za dotacje unijne – wyjaśnia Michał Starzyński, właściciel Firmy Handlowo-Usługowej FLOW oraz marki Freestyle Park i Freestyle Park Apres Ski, które tworzą cen- trum sportowe. W ostatnim czasie wzbogaciliśmy ofertę o nowe atrakcje – całoroczne halowe stoki snowboardowo-narciarskie. Realizacja zadania pozwoliła zróżnicować ofertę Freestyle Parku w Chorzowie, poprzez udostępnienie trzech inno- wacyjnych kategorii usług: jazdy amatorskiej i zawodowej, rehabilitacji ruchowej, prowadzenia badań naukowych i diagnostyki ludzi oraz sprzętu sportowego na sztucznym stoku. –  Wykorzystanie halowych stoków zrewolucjonizowało sy- stem szkoleń narciarsko-snowboardowych, zarówno w ob- szarze rekreacji, sportu amatorskiego i wyczynowego, jak również rehabilitacji (w tym osób niepełnosprawnych) i badań naukowych w tym zakresie. Stoki dają sposobność realizacji wyżej wymienionych aktywności niezależnie od warunków atmosferycznych, pory roku i pory dnia – podkreśla Michał Starzyński. – Freestyle Park Apres Ski to systemy automatycz- nych bieżni, które umożliwiają jednoczesną naukę lub trening czterem osobom. Możemy w pełni regulować prędkość jazdy (od 1 do 40 km/h), czyli przesuwu powierzchni jezdnej, oraz nachylenie stoku (od 9 do 22 stopni) – stosownie do umie- jętności klienta lub poziomu treningu. Dzięki temu na stokach Maxxtracks™ mogą zacząć przygodę dzieci od 4,5 roku życia. Co ważne, metodyka nauczania i możliwości techniczne, nie- dostępne na tradycyjnych stokach, gwarantują bezpieczną i o wiele szybszą naukę jazdy. Tutaj instruktor jest praktycznie zawsze dostępny na wyciągnięcie ręki. Co więcej, na takich samych stokach trenują, między innymi, członkowie szwaj- carskiej kadry alpejczyków – zachęca właściciel Freestyle Parku. Projekt „Dywersyfikacja oferty Freestyle Park-u w Cho- rzowie poprzez udostępnienie innowacyjnych usług przy wykorzystaniu halowych stoków narciarskich”. Działa- nie 3.2, Wartość ogółem: 1 107 000,00 zł, dofinansowa- nie: 405 000 zł.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5