Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 2/2018

16 NOWE WYZWANIA Fundusze na prace badawcze i wdrożeniowe Stronami ogłaszającymi konkursy będą wspólnie NCBR oraz Województwo Śląskie – Śląskie Centrum Przedsię- biorczości, przy czym w ramach naborów NCBR możliwe będzie finansowanie wyłącznie badań przemysłowych realizowanych przez konsorcja naukowe (przedsiębiorcy +jednostki naukowe). Śląskie Centrum Przedsiębiorczo- ści umożliwi finansowanie jedynie prac rozwojowych i wdrożeniowych (nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych, służących do komercjalizacji wyników prac B+R). W przypadku naborów ŚCP o dofinansowanie mogą się starać: przedsiębiorstwa, spółki celowe/ spin-off ustanawiane przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwa; konsorcja przedsiębiorstw i jednostek FAKTY Śląskie zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod względem emisji zanieczyszczeń pyłowych do powietrza. naukowych; konsorcja przedsiębiorstw. Budżet przed- sięwzięcia wynosi 100 mln złotych – wartość wkładu NCBR to 50 mln złotych, wartość wkładu Województwa Śląskiego również 50 mln zł. Pierwsze nabory przewidzia- ne są na listopad 2018, finansowanie projektów nastąpi w latach 2018-2023.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5