Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 3/2018

15 NOWE WYZWANIA –  Panele są elementem oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach naboru z 2018 roku. Jest to pierwszy konkurs, który przewiduje taką formułę, a zdecydowaliśmy się na nią z uwagi na rekomendacje z badań ewaluacyj- Panele eksperckie – narzędzie przydatnewoceniewniosków Za nami pierwsza tura oceny merytorycznej wniosków, w której zostały zastosowane panele eksperckie. Nowa forma oceny, przez niektórych przyjęta z niechęcią i dużą rezerwą, po spot- kaniu okazywała się bardzo przydatną możliwością obrony swojego pomysłu. Dla pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości to także okazja do weryfikacji wiedzy i pracy ekspertów. Plusów jest znacznie więcej. nych oraz własne zdanie. Ostatnie doświadczenia pokaza- ły, że to była bardzo dobra decyzja. Spotkania z wniosko- dawcami dały możliwość ekspertom do zadawania pytań na bieżąco, wiele wątpliwości przedsiębiorcy mogli wyjaśnić kowo, prawdopodobnie późną jesienią przyszłego roku, ŚCP otworzy nabór do konkursu 1.2, obejmującego 3 typ projektu, zakładającego, że firmy prowadzące działalność w wojewódz- twie śląskim będą mogły, dzięki wsparciu funduszy unijnych, zakupić usługi proinnowacyjne od IOB. Dofinansowanie z Funduszy Europejskich zmierza tu nie tyle do tworzenia sieci IOB ani nie skupia się na doraźnych celach, jak widzieliby to autorzy raportu wspomnianego we wcześniejszym artykule, lecz tworzy sprzyjające wa- runki dla rozwoju firm, głównie mikro-, małych i średnich. Uzupełniające się konkursy pozwolą również na zacieśnie- nie współpracy między IOB a przedsiębiorstwami. Projekty mają służyć rozwojowi województwa śląskiego, stąd zastrzeżenie, że instytucje zgłaszające się do konkur- su muszą prowadzić działalność na jego terenie. Wkonkur- sie mogą uczestniczyć również IOB będące przedsiębior- stwami — ich status zostanie zweryfikowany na podstawie wpisu do CEIDG/KRS na dzień podpisania umowy o do- finansowanie. Warunkiem uzyskania wsparcia jest przed- stawienie strategii biznesowej, która wyraźnie wskazuje różne źródła przychodów IOB oraz potwierdza ich zdol- ność do działania w warunkach rynkowych i prowadzenia działalności podmiotu finansowo samowystarczalnego (lub uzyskania samowystarczalności stopniowo do końca okresu kwalifikowalności). Niezbędne jest także wykazanie stosowania norm w zakresie standardu dostarczania usług opracowanych co najmniej na poziomie krajowym. Wsparcie uzyskają projekty dotyczące inteligentnych spe- cjalizacji naszego województwa oraz wpływające na roz- wój gospodarki, wzrost innowacyjności, zintensyfikowanie badań przemysłowych, a także mające przygotować przed- siębiorstwa do udziału w programach międzynarodowych, takich jak Horyzont 2020 czy COSME. O dofinansowanie mogą ubiegać się IOB, które wyświadczyły minimum trzy wysokospecjalistyczne, proinnowacyjne usługi doradcze dla przedsiębiorstw w okresie trzech ostatnich lat przed złożeniem wniosku. Zapraszamy do udziału w konkursie.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5