Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 3/2018

12 O TYM SIĘ MÓWI Wnaszym regionie — jak wynika z obserwacji — najbardziej prężnie działają: Technopark, Górnośląska Agencja Przed- siębiorczości i Rozwoju oraz Centrum Transferu Technolo- gii w Gliwicach, Sosnowiecki Park Naukowo-Technologicz- ny, Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Centrum Transferu Technologii w Częstochowie czy Śląski Klaster ICT i Multimediów Hub Club w Rudzie Śląskiej. Na terenie naszego województwa funkcjonują również akademickie inkubatory przedsiębiorczości, na przykład przy Politech- nice Śląskiej czy AIP Śląsk przy Uniwersytecie Śląskim, sku- piający 11 inkubatorów i działający już od 11 lat. Wśród plusów IOB wskazywanych w raporcie, moż- na wymienić dobrą infrastrukturę, którą zawdzięczają funduszom unijnym, a także wzrost liczby certyfikatów, co wynika głównie z wymogów stawianych w trakcie sta- rań o zewnętrzne finansowanie. Mimo to, liczba usług nie wzrasta. IOB wskazywały, że przedsiębiorcy nie są nimi zainteresowani. Zarazem połowa ośrodków dysponują- cych infrastrukturą informowała jednak, że jest w trakcie wdrażania nowych usług. Jednocześnie, we wnioskach końcowych raportu znalazła się uwaga, że największa aktywność IOB skupia się na, nieujętym w dokumencie, Laboratorium w Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice”.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5