Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 1/2019

12 KONKURS oceni, czy zaplanowane działania mają na celu rozpo- częcie bądź rozwój działalności na rynku wymienionym w planie internacjonalizacji. Innowacje napędzają gospodarkę Z szansy mogą skorzystać zarówno firmy, którym udział w targach jest dobrze znany, jak i dynamicznie rozwijający się debiutanci. W obu przypadkach liczą się korzyści eko- nomiczne i zdobycie nowych rynków zbytu. ŚCP wspiera przedsiębiorców otwartych na wyzwania i szukających nowatorskich rozwiązań, dlatego wyżej oceniane będą projekty dotyczące innowacyjnych produktów i usług. Dodatkowy punkt, a każdy może być istotny wobec duże- go zainteresowania ofertą, zapewni także uwzględnienie inteligentnych specjalizacji, których obecnie mamy w re- gionie pięć: energetyka, medycyna, technologie informa- cyjne i komunikacyjne, przemysły wschodzące i zielona gospodarka. Kolejne zapewni płacenie podatku docho- dowego na terenie województwa śląskiego. — Kładziemy nacisk na poszerzenie rynków zbytu, dlatego premiowani będą przedsiębiorcy wprowadzający swoje pro- dukty i usługi do krajów, w których do tej pory nie byli obecni. Należy pamiętać także, aby projekt spełniał efekt zachęty, co w praktyce oznacza, że najpierw muszą zostać złożone dokumenty, a potem dopiero można rozpocząć prace zwią- zane z tym przedsięwzięciem, w innym przypadku wniosek zostanie odrzucony — dodaje Miśkiewicz. Podbijanie światowych rynków z funduszami europejskimi O tym, jak potrzebne jest wsparcie prowadzące do roz- woju eksportu, świadczy rozmach, z jakim działali autorzy projektów zakwalifikowanych w poprzedniej perspek- tywie. Planowali prezentację swoich usług i produktów niemal na całym świecie. Najczęściej wskazywane były Niemcy, wielokrotnie pojawiały się inne kraje europejskie, jak Czechy, Włochy, Francja, Ukraina czyWielka Brytania. Jednak ekspansja gospodarcza dotyczyła także pozosta- łych kontynentów. Popularny był rynek azjatycki, firmy brały udział w tar- gach m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Chi- nach, Indiach, Singapurze, Malezji czy Tajwanie. W Ame- ryce Północnej przedsiębiorstwa zaprezentowały się w Stanach Zjednoczonych, w Środkowej była to Panama, a w Południowej — Brazylia. Dzięki funduszom europej- skim daliśmy się poznać także w Australii. Dofinanso- – Dofinansowanie obejmuje nie tylko uczestnictwo w targach, ale również — i to zupełna nowość — usługi doradcze przed nimi i w ich trakcie. Anna Miśkiewicz koordynator wWydziale Wyboru i Kontraktacji EFRR.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5