Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 4/2018

12 DOBRE PRAKTYKI i implementacją spotów reklamowych – mówi Piotr Dusza, dyrektor zarządzający w APR. – Obecnie dostarczamy mu- zykę do kilku tysięcy lokalizacji w kraju i zagranicą – dodaje. Przedsiębiorstwo sukcesywnie rozwija swoją ofertę, po- szerzając ją o usługi z zakresu wideomarketingu oraz aro- mamarketingu (który wpływa na decyzje i świadomość kupującego za pomocą wyselekcjonowanych zapachów). Chcąc spełniać coraz większe wymagania klientów, firma wdraża wiele nowatorskich rozwiązań technologicznych. Pieniądze na rozwój pozyskuje m.in. z Regionalnego Pro- gramu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014‒2020. Jednym z realizowanych projektów jest „Wdrożenie innowacyjnej platformy typu SaaS w zakresie audio- i wideomarketingu krokiem do podniesienia kon- kurencyjności firmy na rynku krajowym i zagranicznym”. – Zauważyliśmy, że coraz większa liczba naszych klientów prowadzi swoje biznesy w różnych zakątkach Europy. Pomy- śleliśmy, że dobrze byłoby stworzyć nowoczesną platformę IT do sterowania, zarządzania muzyką, komunikatami audio i wideo, która za pośrednictwem internetu dostępna byłaby na całym świecie. Ta usługa jest na tyle innowacyjna, że po- stanowiliśmy postarać się o unijną dotację na jej wdrożenie – opowiada Piotr Dusza. Realizacja projektu polegała na wykonaniu platformy SaaS, czyli dedykowanego systemu informatycznego, stworzo- nego na potrzeby zarządzania treściami audio- i wideo- marketingowymi. Poza uporządkowaniem kwestii związa- nych z zarządzaniem materiałami oraz obsługą klientów, program pozwala również na udostępnienie nowych usług umożliwiających kompleksowe zarządzanie audio- i wideomarketingiem w punktach handlowo-usługowych. – Platforma dostępna jest dla każdego zainteresowanego dostawcy multimediów, niezależnie od jego lokalizacji geo- graficznej – system jest bowiem udostępniany w chmurze – w różnych wersjach językowych. Dzięki temu nasi klienci dysponują zaawansowaną funkcjonalnością umożliwiającą zarządzanie treściami skierowanymi do ostatecznej grupy swoich odbiorców. Korzystający z naszych usług zyskali też możliwość tworzenia materiałów audiowizualnych, takich jak filmy reklamowe, pokazy slajdów, komunikaty tekstowe oraz video – podkreśla Piotr Dusza. Nowa usługa polecana jest m.in. sieciom handlowym, ho- telom, restauracjom, salonom samochodowyn, galeriom handlowym, fitness clubom, sklepom. Korzystać z niej mogą też lokalne firmy marketingowe czy firmy IT. Rozwój przez innowacje Katowicka firma nie poprzestała na realizacji jednego projektu ze środków UE. Kolejny dotyczy wejścia na rynki pozaeuropejskie. Z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014‒2020 przedsiębiorstwo pozyskało dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia w ramach programu „Go to brand”, dzięki któremu platforma SaaS będzie obecna na targach m.in. w USA, Korei Południo- wej czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich. – Działamy w branży, w której wprowadzanie nowa- torskich rozwiązań jest koniecznością, jeśli chce się wy- przedzić konkurencję. Dlatego też chętnie sięgamy po środki zewnętrzne. Z przeprowadzonych analiz wy- nika, że nasze pomysły wpisują się zarówno w założenia konkursów ogłaszanych przez Śląskie Centrum Przed- siębiorczości, jak i w regionalne dokumenty strategiczne. Dofinansowane projekty skutecznie wspierają rozwój naszej firmy na arenie krajowej i międzynarodowej, jak również pro- mują region jako przestrzeń przyjazną dla innowatorów – za- znacza Piotr Dusza. Projekt „Wdrożenie innowacyjnej platformy typu SaaS w zakresie audio- i wideomarketingu krokiem do pod- niesienia konkurencyjności firmy na rynku krajo- wym i zagranicznym”. Działanie 3.3, wartość ogółem: 316 602 zł, dofinansowanie: 117 000 zł.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5