Fundusze dla biznesu. Poradnik przedsiębiorcy 2/2018

10 EUROPEJSKI KONGRES MŚP zuje się bowiem, że już 55% firm na świecie wprowadza bądź planuje uruchomienie tego typu aplikacji. Będzie też mowa o... cyfrowych pracownikach, a więc o tym, jak przedsiębiorcy wykorzystują roboty biurowe. Prelegenci porozmawiają także o rynku pracy, który w ostatnim czasie stał się w większym stopniu rynkiem pracownika, podczas gdy jeszcze kilka lat wcześniej sy- tuacja była zupełnie odwrotna. Osobna sesja zostanie poświęcona pasjom i spędzaniu czasu wolnego. W ostat- nich latach obserwuje się bowiem coraz wyraźniejszy trend w kierunku prowadzenia aktywnej polityki work-life balance , czyli osiągania równowagi między życiem zawo- dowym a osobistym. Zwolennicy tej koncepcji są zdania, że równowaga pomiędzy pracą, rodziną a pasjami jest najlepszą drogą do samorealizacji, pozwalającą jedno- cześnie na zwiększenie wydajności w pracy. Coraz więcej firm decyduje się na rozwiązania, które mają zapewnić ich pracownikom jak najlepsze możliwości rodzinnego spełnienia i zawodowego rozwoju. W trakcie trzydnio- wych debat poruszone zostaną też kwestie zarządzania finansami w MŚP oraz regulacji prawnych wpływających KongresMŚP co roku przyciąga kilka tysięcy uczestników, dla których jest to okazja do nawiązania biznesowych kontaktów.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQzOTU5